Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Konkurs recytatorski

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego utworów

Marii Konopnickiej pod hasłem

„Piękno ziemi ojczystej”

 

I. Organizatorzy konkursu: Józefa Gołębiowska, Dorota Chrabska, Tomasz Kędziora.

II. Adresaci konkursu: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

III. Cel konkursu:

 • inspirowanie uczniów do aktywności twórczej,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • stwarzanie dzieciom  możliwości prezentacji autorskich pomysłów.

IV. Warunki udziału w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie recytacji utworu Marii Konopnickiej, mówiącego o pięknie ziemi ojczystej.
 2. Każdy uczeń może przygotować 1 utwór.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VIII.
 4. Recytację należy przesłać w formie filmiku pocztą elektroniczną na wybrany adres:

jozefa.golebiowska@sp3-bialapodlaska.pl,

dorota.chrabska@sp3-bialapodlaska.pl,

tomasz.kedziora@sp3-bialapodlaska.pl

w terminie do 15 października 2020 roku.

 1. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko oraz klasę.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za 3 miejsca, a wybrane nagrania recytacji zostaną umieszczone w filmie z okazji 110. rocznicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie przez organizatorów konkursu jego danych osobowych.
 5. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

                     Zapraszamy

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej