Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ … „ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI. NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI. NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”

 I. Organizatorzy:

Dorota Chrabska, Dariusz Sikora, Tomasz Kędziora

II. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest:

  • upowszechnianie wiedzy na temat ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku Święta Chrztu Polski,
  • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • propagowanie obchodów świąt państwowych,
  • rozwijanie kompetencji w zakresie technologii i inżynierii poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych na określony temat.

III. Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

2.Tematyka prac powinna obejmować:

a) Chrzest Polski datowany na 14 kwietnia 966 roku.

3.Technika wykonania: prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko, imię i klasę.

4.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na upublicznianie prac i wizerunku autora.

IV. Termin i miejsce składania prac:

Prace zapisane na płycie CD lub innym nośniku należy złożyć do organizatorów do dnia 02 kwietnia 2020 roku (czwartek) do godz. 14:00.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 07 kwietnia 2020 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 08 kwietnia 2020 roku podczas szkolnej akademii  z okazji Święta Chrztu Polski, która odbędzie się w hali sportowej naszej szkoły.

Zapraszamy

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej