Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Młody człowieku pamiętaj o mleku !!!

 REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

Młody człowieku pamiętaj o mleku !!!

  Celem konkursu jest:

  • Promocja wśród uczniów  zdrowej diety,  bogatej w mleko i jego przetwory.
  • Rozwój umiejętności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka.
  • Utrwalanie posiadanej wiedzy na temat korzyści wynikającej ze spożywania mleka i przetworów mlecznych.
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

II. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-5

III. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

Wymogi formalne konkursu:

 Na konkurs przyjmowane są prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną  w formacie A3 promujące spożywanie mleka i produktów mlecznych.

  • Praca powinna być wykonana przez dzieci samodzielnie.
  • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia i klasę.
  • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 zgodność pracy z tematyką konkursu,

  • oryginalne podejście do podjętej tematyki,
  • estetykę wykonania pracy,
  • prace konkursowe będą oceniane w kategorii klas 1-3 oraz klas 4-5,

VI. Prace należy składać do 31 marca 2020 r. do pani J. Szubarczyk lub pani K. Herbut.

 

 Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w w/w konkursie.

 

 

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej