Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Młodzi językowcy z SP3

MOC ŻYCZEŃ
od Młodych Językowców

 Zwyczaj składania życzeń w okresie Bożego Narodzenia był i wciąż jest powszechny.  To piękna, stara tradycja świadcząca o tym, że życzenia były traktowane jako forma daru. Od wieków wierzono w sprawczą moc słowa. Ze Świętami kojarzy nam się również pisanie i otrzymywanie kart świątecznych. Dzięki nim mamy możliwość złożenia życzeń tym, których nie uda nam się spotkać w świąteczny czas, a którzy pozostają w naszych sercach. W tym szczególnym roku, gdy nie możemy złożyć sobie życzeń w sali szkolnej, ślemy wszystkim Moc Życzeń – elektronicznie – ale nie mniej serdecznie.

Młodzi językowcy z SP3

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej