Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

„Moje miasto – Biała Podlaska”

 

KONKURS HISTORYCZNY

Moje miasto – Biała Podlaska

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.

Cele konkursu:

 • wzbogacenie wiedzy uczniów o mieście;

 • umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich;

 • motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z historii i sztuki;

 • umacnianie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

Organizacja:

Konkurs będzie przebiegał w dwu etapach:

 • I etap pisemny, grudzień 2019 r.;

 • II etap ustny odbędzie się w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r.

 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sali nr 16 (w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej). Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa, do końca listopada 2019 r., u nauczycieli historii. Uczniowie biorący udział w konkursie historycznym winni wykazać się gruntownym opanowaniem treści zawartych w zalecanej literaturze przedmiotu z zakresu historii i sztuki. Pisemny test zbudowany z różnych typów zadań służących sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia. Do eliminacji II stopnia zostanie dopuszczonych 10 uczestników, którzy otrzymają najwyższą punktację. Informacje o zakwalifikowaniu uczniów i dokładnym terminie II etapu konkursu przekazane zostaną przez nauczycieli historii  oraz zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

 

Literatura przedmiotu:

 • Antoni Jodłowski, Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 1999;

 • Antoni Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej Lubelszczyzny, Biała Podlaska 2002;

 • Antoni Jodłowski, Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach, Biała Podlaska, 2001;

 • Anna Kubiak, Biała na Podlasiu, Biała Podlaska 2002;

 • Antoni Jodłowski, Pomniki i tablice pamiątkowe w Białej Podl., Biała Podlaska 2005.

 

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej