Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą, a także dydaktyczną w godzinach 

od 7.00 do 16.30.

Swoją opieką obejmuje przede wszystkim uczniów z klas I-III, ale również przebywają w niej uczniowie z klas starszych. W Statucie Szkoły znajduje się zapis na temat jej działalności (celów, organizacji i zadań pracujących w niej wychowawców). Świetlica wyposażona jest w biblioteczkę szkolną, niezbędny sprzęt wykorzystywany przy pracy z dziećmi, zabawki, pomoce dydaktyczne, gry planszowe.

Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są według dziennego rozkładu zajęć. Wychowawcy świetlicy przeprowadzają dzieci z oddziałów przedszkolnych do stołówki szkolnej i sprawują nad nimi opiekę
w czasie posiłków.

W ramach uatrakcyjnienia zajęć organizowane są imprezy świetlicowe typu andrzejki, zapraszane są na pogadanki tematyczne osoby spoza szkoły, np. leśniczy, pracownik Straży Miejskiej  czy policjant. W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki z klocków, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szydełkowanie,  a także robienie na drutach),
  • ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
    lub dzieci,
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy: konkursy świetlicowe i szkolne, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, redagowanie gazetek świetlicowych, odrabianie prac domowych,
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy i gry ruchowe, wyjścia na plac zabaw),
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w hali sportowej i na boisku szkolnym),
  • relaksujące (dowolne zabawy dzieci i spacery).

Dzieci objęte opieką w naszej świetlicy czują się bezpiecznie, chętnie w niej przebywają. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dlatego bardzo chętnie uczestniczą w różnych zajęciach, które umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań, ale przede wszystkim kształtują umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

Artykuły

Bezpieczne ferie

Bezpieczeństwo jest podstawą udanej zabawy – to w świetlicy szkolnej hasło przewodnie tygodnia poprzedzającego ferie. Zbierając pomysły na dobrą zabawę w trakcie zimowego wypoczynku, przypominamy sobie to,...

Czytaj Więcej o: Bezpieczne ferie