Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Pielęgniarka

GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

I OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ

w Szkole Podstawowej nr. 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej
w roku szkolnym 2023/2024

 GABINET JEST CZYNNY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH: 8:00 – 14:30

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka- środowiskowa nauczania i wychowania,
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego p. 
Małgorzata Zdanowska

 

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania  sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

 Udziela świadczeń w znajdującym się w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Pielęgniarka szkolna m.in.:

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej.

Pielęgniarka szkolna wykonuje testy przesiewowe, między innymi:

- Test do wykrywania zaburzeń:

 • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI)
 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia krosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych
 • w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga)
 • ostrości wzroku
 • widzenia barw
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • ciśnienia tętniczego krwi.

- Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

 

 

Artykuły