Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Drodzy Uczniowie,

serdecznie witam Was w nowym roku szkolnym. Roku, który stawia przed nami wiele wyzwań takich jak: radzenie sobie w czasach pandemii COVID-19, egzamin ósmoklasisty czy też możliwość nauczania zdalnego. Wierzę, iż wspólnymi siłami poradzimy sobie z każdą przeciwnością stawianą nam przez los. PAMIĘTAJCIE JESTEŚCIE WYJĄTKOWI I NIESAMOWICI!!! W każdym z Was drzemie niespotykana siła, upór i zaangażowanie. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli tylko się postaracie. Możecie i jesteście w stanie sięgać po więcej a zarówno ja jak i całe grono pedagogiczne z dyrekcją na czele będziemy stać u waszego boku.

Jednocześnie chcę Wam gorąco podziękować za wybór na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia. Cieszę się, iż mi zaufaliście i ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby Was nie zawieść.

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - pani mgr Natalia Żylik.

 

Poniżej zamieszczam kilka wstępnych informacji ode mnie. Już niedługo na stronie naszej szkoły powstanie zakładka Rzecznika Praw Ucznia gdzie będziecie mogli na bieżąco śledzić moje działania J

 RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM? – Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie. Jeśli z jakiś powodów wstydzisz się porozmawiać z Rzecznikiem Praw Ucznia napisz do niego maila, w którym opiszesz swój problem. Adres mailowy Rzecznika to:

natalia.zylik@sp3-bialapodlaska.pl (podaj imię, nazwisko i klasę a w tytule maila RPU)

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów – może zgłosić się do Rzecznika.

 

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który,po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).
 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg,
 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
 • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

Tryb postępowania w kwestiach spornych:

 • pisemne zgłoszenie problemu do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 •  podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron

Rzecznik Praw Ucznia:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
 • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
 • Zachowuje dyskrecję!

 Ważne telefony

234 72 12 – Policyjny telefon zaufania
233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny
0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka- p. Mikołaj Pawlak
Biura Rzecznika Praw Dziecka

Artykuły

Bądź odważny!!! Reaguj!!! Powstrzymaj kolegę / koleżankę przed niewłaściwym zachowaniem!!!

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach nie zawsze reaguje na przejawy niewłaściwych zachowań. Większość z nas woli pozostać obojętnym wobec nierozważnych działań młodych ludzi. Ale czy tak naprawdę powinno być??? Nie. Dlatego też, aby nasz świat i społeczeństwo były lepsze należy reagować za każdym razem, gdy ludzie postępują niewłaściwie. Nie bójmy się zgłaszać...

Czytaj Więcej o: Bądź odważny!!! Reaguj!!! Powstrzymaj kolegę / koleżankę przed niewłaściwym zachowaniem!!!

UWAGA!!!! PLEBISCYT!!!!

Jak niektórzy z Was już wiedzą w czytelni biblioteki szkolnej powstało miejsce relaksu

i odpoczynku dla uczniów klas 4-8. W zamierzeniach jest to mała oaza spokoju, gdzie dziewczęta i chłopcy czytają ciekawe komiksy i książki, ale też grają w wiele gier, rozmawiają ze sobą, oglądają interesujące filmy. Miejsce to zostanie oficjalnie otwarte 14.02.2023r., ale....nie ma...

Czytaj Więcej o: UWAGA!!!! PLEBISCYT!!!!