Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

PTSM

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. PTSM to m.in.:

  • atrakcyjna dla posiadaczy krajowa i międzynarodowa legitymacja PTSM;
  • zarejestrowane 252 polskie schroniska młodzieżowe;
  • ponad 25 tys. członków Towarzystwa;
  • 443 koła PTSM (głównie szkolne);
  • ponad 50 tzw. „tras typowych PTSM” dla obozów wędrownych;
  • setki turystycznych imprez środowiskowych, oddziałowych i centralnych;
  • kursy na uprawnienia turystyczne dla nauczycieli i młodzieży.

Statutową powinnością PTSM, obok organizowania: sieci schronisk młodzieżowych środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych jest upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych.

PTSM Oddział Biała Podlaska jest jednostką terenową PTSM w Warszawie. Terytorialnie i organizacyjnie obejmuje byłe województwo bialskopodlaskie. Siedziba Oddziału znajduje się w Białej Podlaskiej, przy ul. Pocztowej 2. Stowarzyszenie jest uprawnione do organizowania turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000157149. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków – w tym Szkolnych Kół PTSM.

Artykuły