Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

PROJEKT EDUKACYJNY „TURNIEJ SZKÓŁ”

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
LOGO
 
PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,TURNIEJ SZKÓŁ’’
 
Inicjatorem Projektu edukacyjnego ,,Turniej Szkół’’ jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.
Celem ,,Turnieju Szkół ‘’ jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie:
  •      podnoszenia poziomu wiedzy,
  •      sprawności sportowej,
  •      umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych,
  •      promowanie zdrowego stylu życia,
  •      rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej,
  •      budowanie więzi społecznych,
  •      kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.
Czas trwania projektu: 01.11. 2021 do 10.06.2022
Miejsce: ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.
 
W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:
 
1.Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę, np. „Festiwal Nauki”.
Termin - I połowa lutego 2022
 
2.Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.
Termin i miejsce - kwiecień 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: ,,Zielono Mi”
 
3.Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.
Termin i miejsce - czerwiec 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”
 
Relacje z przygotowań i realizacji działań będą zamieszczane na bieżąco w zakładce
PROJEKT EDUKACYJNY „TURNIEJ SZKÓŁ” na stronie naszej szkoły.
 

Artykuły