Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

KARTA ROWEROWA

Karta rowerowa

 

 

 

 

 

Szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przygotowuje i przeprowadza

egzamin na kartę rowerową uczniów klas V

wg programunauczania na przedmiocie Technika

dział „Karta Rowerowa bądź bezpieczny na drodze”.

 

 

 

 

Uczniowie klas pozostałych, którzy nie zdali lub nie zdawali egzaminu w latach poprzednich mogą zdawać wg harmonogramu:

Klasy V

  • 17 i 19 maja odbędzie się egzamin teoretyczny  (wszyscy uczniowie jako praca klasowa
    z ruchu drogowego na przedmiocie Technika)
  • 7 czerwca wyjście do WORD w Białej Podlaskiej na trening w miasteczku ruchu drogowego (wszyscy uczniowie) oraz egzamin praktyczny (uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny)

Klasy  VI, VII, VIII

  • W dniach 7-13 kwietnia odbędzie się powtórny egzamin teoretyczny
  • 22 kwietnia wyjście do WORD w Białej Podlaskiej na trening w miasteczku ruchu drogowego oraz egzamin praktyczny

Klasy  VI

  • 22 kwietnia wyjście do WORD w Białej Podlaskiej na trening w miasteczku ruchu drogowego oraz egzamin praktyczny (tylko uczniowie którzy zdali egzamin teoretyczny w tym roku a nie zdawali praktycznego)

Klasy III,IV

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przeprowadzi szkolenie i egzaminy na kartę rowerową dla uczniów klas IV i V wg programunauczania na przedmiocie Technika dział „Karta Rowerowa bądź bezpieczny na drodze”.

W obecnym roku szkolnym 2021/22 dla uczniów chętnych z tych klas, którzy chcą wcześniej uzyskać kartę rowerową (tylko ci którzy ukończyli 10 rok życia) zostanie przeprowadzony kurs w WORD
w Białej Podlaskiej następnie zostaną ustalone terminy egzaminów (teoretyczny i praktyczny)

Uczniowie chętni z klas III zgłaszają się do wychowawcy klasy a uczniowie z klas IV do nauczyciela techniki do dnia 25 marca 2022r. po tym terminie w zależności od liczby chętnych zostanie ustalony terminarz oraz sposób przeprowadzenia szkoleń  i egzaminów.