Plan lekcji
1 mat 2 pol 3 muz-plast 4 biol-chem 5 hist 6 jęz 7 tech 11 ksz
12 fiz 9 inf 17 inf 13 kor-kom 16 prz 18 rel 19 pol 20 rel
23 bibl A ksz B ksz C ksz G ksz H ksz HS1 wf HS2 wf
HS3 wf SG1 wf SG2 wf K1 wf K2 wf K3 wf W-F wf kor wf
10 jęz S1 jęz S2 jęz S3 jęz D zer