Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Podręczniki 2020

18 sierpnia 2020 r.  panie bibliotekarki rozpoczęły pracę związaną z zaopatrzeniem uczniów w podręczniki szkolne.  W roku szkolnym 2020/2021 nowe podręczniki, zgodnie z aktualną podstawą programową, otrzymali uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych. Pozostałym klasom tj. 2,3,5,6 i 8 wypożyczone zostały podręczniki opracowane w latach wcześniejszych. Łącznie wypożyczono uczniom 7288 podręczników i wydano 3897 ćwiczeń.

Sprawne wydawanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych odbyło się w reżimie sanitarnym i możliwe było dzięki dobrej współpracy pań bibliotekarek z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotów.

Ponadto przypomniano uczniom o zasadach wypożyczenia, użytkowania i poszanowania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wszystkim uczniom życzymy samych 5 i 6, a dziękując nauczycielom życzymy wielu sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Nauczycielki bibliotekarki

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej