Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Powołanie Szkolnego Koła Caritas

19 listopada do rodziny wolontariuszy dołączyli najmłodsi ochotnicy z naszej szkoły i życzeniem Pani Dyrektor Barbary Wojarnik, a także rodziców, powstało
115 Szkolne Koło Caritas.
Zaproszony na uroczystość Ks Paweł Wojdat rozmawiał z dziećmi na temat miłości do drugiego człowieka, a także dobrych uczynków w najmniejszych gestach, nie tylko w szkole, ale i poza nią. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, po której nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji wolontariackich. Opiekunem SKC została Pani Agata Czech. Duchowym opiekunem koła została S. Aleksandra.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej