Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Program dla szkół

Szanowni Państwo!

        W bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 będzie kontynuowany,,Program dla szkół”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.

    Celem programu jest utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie dzieci do codziennego spożywania owoców i warzyw, picia mleka i jego przetworów.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na udział. W trakcie trwania programu, każdym momencie rodzic/prawny opiekun może zgłosić wychowawcy klas rezygnację z udziału i potwierdzić ją własnoręcznym podpisem  w dzienniku wychowawczym danej klasy.

 

W ramach programu dzieci z klas I-V będą otrzymywały:

 

owoce i warzywa:

w pierwszym semestrze: jabłka, gruszki, śliwki, marchewki, paprykę, pomidorki, kalarepę

w drugim semestrze: jabłka, gruszki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, pomidorki, kalarepę

 

mleko i produkty mleczne

W I i II semestrze dzieci będą otrzymywały: mleko, jogurty naturalne, kefiry naturalne, serki twarogowe.

Wyżej wymienione produkty będą udostępnione uczniom klas I-V przez okres 12 wybranych tygodni w każdym semestrze roku szkolnego, począwszy od 16 września 2019 roku. Odpowiednio, co najmniej 3 porcje w przypadku produktów owocowo-warzywnych lub, co najmniej 3 porcje w przypadku produktów mlecznych.

W skład jednej porcji owocowo- warzywnej otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt,tj. owoc lub warzywo. W skład jednej porcji mlecznej wchodzi jeden produkt, tj.: mleko lub produkt mleczny.

Zgodnie z regulaminem Programu w/w produkty muszą być spożywane na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów poza przerwami, w których dzieciom biorącym udział w programie wydawane są regularne posiłki.

Porcje owocowo – warzywne będą wydawane na przerwach: 10.35 – 10.45 oraz  14.30 – 14.40.

Produkty mleczne będą wydawane w ciągu tygodnia na przerwach: 9.40 – 9.50,  10.35 – 10.45,  14.30 – 14.40.

Szkolni koordynatorzy programu, na bieżąco będą informowali o dniach wydawania owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych.

 

                                                                                              Koordynatorzy programu:

                                                                                                Jolanta Szubarczyk (mleko i przetwory mleczne)

                                                                               Halina Adamczyk (warzywa i owoce)

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej