Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO „WIWAT MAJ, TRZECI MAJ”

I. Organizatorzy:
 • Dorota Chrabska, Dariusz Sikora, Tomasz Kędziora.
II. Cele konkursu:
Celem konkursu jest:
  • upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja,
  • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • propagowanie obchodów świąt narodowych,
  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
III. Warunki uczestnictwa:
     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
    2. Tematyka prac powinna obejmować:
     a) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, można nawiązać do obecnej Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku.
   3. Technika wykonania prac: dowolna.
   4. Format prac plastycznych: dowolny.
   5. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając imię, nazwisko, klasę.
   6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
IV. Termin i miejsce składania prac:
28 kwietnia 2020 roku (wtorek).

W obecnej sytuacji, zdjęcia prac oraz wszelkie zapytania kierujemy do organizatorów:
   1. Pani Dorota Chrabska dorota.chrabska@sp3-bialapodlaska.pl
   2. Pan Dariusz Sikora dariusz.sikora@sp3-bialapodlaska.pl
   3. Pan Tomasz Kędziora tomasz.kedziora@sp3-bialapodlaska.pl
                       a prace przechowujemy do momentu powrotu do szkoły.
V. Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny. Warto!
VI. Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Regulamin konkursu. WIWAT MAJ, TRZECI MAJ.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej