Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 2020/2021

 

MAŁA LIGA MATEMATYCZNA 2020/2021

dla uczniów klas  III  Szkół Podstawowych w Białej Podlaskiej

I           Cele konkursu

 • Umożliwienie uczniom klasy III wykazania się bystrością
  i wszechstronnością umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych.
 • Popularyzacja zainteresowań matematycznych.
 • Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników i danie im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu miejskim.
 • Poszukiwanie i promowanie młodych talentów matematycznych – wyłonienie zwycięzcy – MAŁEJ LIGI MATEMATYCZNEJ
 • Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego z dala od nałogów.

II         Organizator

Szkoła Podstawowa nr 6  w Białej Podlaskiej ul. Leszczynowa 16
– Agnieszka Mieleszczuk
– Ewa Romaniuk
– Małgorzata Szendel

III        Termin i miejsce konkursu

 • 11.2020 r.
  „Gimnastyka liczb” – mnożenie i dzielenie w zakresie 50, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
 • 12.2020 r.
  „Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej” z wykorzystaniem rymowanek i bajek matematycznych (mnożenie w zakresie 50, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100).
 • 03.2021 r.
  „Rodzinna matematyka w klasie szkolnej” –zastosowanie matematyki w praktyce (obliczenia zegarowe, kalendarzowe, zakupy, temperatura). Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, dodawanie  i odejmowanie w zakresie 100)
 • 04.2021 r.
  „Łamigłówki mądrej główki” – rozwiązywanie zadań nietypowych i logicznych. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100)

Godzina konkursu – 16.00

Miejsce – I, II, III i IV etap w szkołach uczestników.

IV        Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy
 • Mogą w nim brać udział chętni uczniowie z klas III ze szkół w Białej Podlaskiej.
 • Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel danej klasy lub rodzic ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej najpóźniej do 30 października (osobiście lub e-mailem – zso2bp@poczta.onet.pl).
 • Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia wyników na stronie internetowej szkoły(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz.U.2016. poz.922).
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie etapy konkursu odbywają się w szkole uczestników konkursu.
 • W okresie, kiedy klasa realizuje zdalne nauczanie, uczniowie otrzymują testy konkursowe drogą elektroniczną od swojego nauczyciela. W dniu konkursu dzieci rozwiązują test samodzielnie i odsyłają go w tym samym dniu na podany adres: zso2bp@poczta.onet.pl.
 • Organizatorzy, najpóźniej w piątek poprzedzający konkurs wysyłają e- mailem do szkół karty konkursowe, a następnego dnia po konkursie odbierają je z sekretariatu danej szkoły.
 • Uczestników na podsumowanie Małej Ligi Matematycznej dowożą rodzice.

V         Przebieg konkursu:

 • Uczestnik konkursu rozwiązuje przygotowany przez organizatora zestaw zadań, sprawdzający wybrane umiejętności oraz wiedzę z zakresu pojęć matematycznych wpisując starannie w okienka wyniki.
 • Uczniowie w I, II, III i IV etapie rozwiązują testy w swoich szkołach pod nadzorem nauczyciela odpowiedzialnego z ramienia szkoły za przebieg konkursu.
 • Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej eliminacje I, II, III i IV etapu odpowiada dyrektor szkoły, z której zostali zgłoszeni uczestnicy.
 • W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest zgłoszony przez rodzica, a jego szkoła nie uczestniczy w konkursie, bierze on udział w konkursie w szkole organizatora – Szkoła Podstawowa nr 6.
 • Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
 • Komisja konkursowa oceniając prace kieruje się punktacją przygotowaną przez organizatora.
 • Zwyciężają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
 • W każdym etapie pojawi się jedno z zadań tekstowych, które wystąpiły

w poprzedniej edycji konkursu – bonus dla pracowitych.

 • Od postanowień komisji przysługuje uczestnikom prawo do odwołania do przewodniczącego komisji, w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 • Wyniki poszczególnych etapów będą opublikowane w ciągu 10 dni na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6  cba.pl w zakładce Mała Liga Matematyczna oraz przesyłane do poszczególnych szkół.

VI        Nagrody

 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymują dyplomy.
 • Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział.
 • Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień za IV miejsce.
 • Uczniowie otrzymują dyplomy podczas uroczystości podsumowującej Małą Ligę Matematyczną, którą organizuje Szkoła Podstawowa nr 6.
 • Nauczyciele uczestników konkursu otrzymują dyplomy z podziękowaniami.

VII       Uwagi

 • Laureaci I, II i III miejsca biorą udział w finałowym podsumowaniu Bialskich Lig Przedmiotowych.

 

Pobierz “KARTA-ZGŁOSZENIA.pdf” KARTA-ZGŁOSZENIA.pdf – Pobrano 15 razy – 520 KB

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej