Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Regulamin Szkolnego Konkursu z języka angielskiego

Regulamin Szkolnego Konkursu z języka angielskiego „My First English Dictionary”

 

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu z języka angielskiego „My First English Dictionary” jest pani Natalia Żylik, nauczyciel języka angielskiego.

 1. Termin Konkursu:

Konkurs trwa w marcu i kwietniu 2020 roku.

 1. Cele Konkursu:
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Zachęcenie uczniów do wzbogacenia słownictwa.
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.
 • Rozwijanie uzdolnień uczniów
 • Podniesienie samooceny uczniów
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczanie do nauczycieli języka angielskiego prac plastycznych. Prace powinny być podpisane.
 • Informacje o konkursie będą przedstawione przez nauczycieli języka angielskiego w trakcie lekcji.
 1. Zasady Konkursu:
 • Zadaniem uczniów jest własnoręczne stworzenie słowniczka wyrazowego z języka angielskiego.
 • Słowniczek może obejmować jeden dział tematyczny lub kilka.
 • W słowniczku powinny znajdować się obrazki i własnoręczne stworzone do nich podpisy.
 • Ocenie podlegają: staranność, kreatywność, poprawność pisowni i estetyka pracy.
 • Format i technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w maju 2020 roku.

Zapraszamy do udziału 🙂

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej