Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca – oddział przedszkolny

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej informuje, że szkoła dysponuje
wolnymi miejscami do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  do oddziału przedszkolnego

prowadzona będzie w  dniach od 18 maja 2020 r.
od godz. 8.00 do 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

na ,,wniosek” rodzica
.

Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego na stronie internetowej pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

System zostanie uruchomiony 18 maja 2020 r.

 Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami potwierdzającym spełnienie kryteriów możecie Państwo:

  • przesłać skan lub zdjęcie mailowo na adres sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl wszystkich dokumentów i skontaktować się telefonicznie ze szkołą pierwszego wyboru – w temacie wiadomości proszę wpisać „WNIOSEK REKRUTACYJNY”;
  • przesłać listownie na adres szkoły pierwszego wyboru za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie prosimy o powiadomienie telefoniczne lub mailowe szkoły o nadaniu przesyłki listowej.

Oryginały dokumentów należy złożyć, w placówce pierwszego wyboru, w ciągu trzech dni roboczych po odwołaniu zawieszenia zajęć w szkole.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą zwrócić się do placówki pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika tej placówki – nr tel. do sekretariatu 83  341 67 95.

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 18 maja 2020 r.
od godz. 8.00
do
1 czerwca 2020 r.
do godz. 15,00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. oz. 59, z późn. zm. 2 czerwca 2020 r,
od godz. 8.00
do
15 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 19 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
do
23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 czerwca 2020 r.
godz. 13.00

 

 

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej