Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły, gabinecie wicedyrektorów oraz bibliotece szkolnej.

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej