Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Świetlica

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą a także dydaktyczną w godzinach od 7.00 do 16.30. Swoją opieką obejmuje przede wszystkim uczniów z klas I-III, ale również przebywają w niej uczniowie z klas starszych. W Statucie szkoły znajduje się zapis na temat jej działalności (celów, organizacji
i zadań pracujących w niej wychowawców). Świetlica wyposażona jest w biblioteczkę szkolną, niezbędny sprzęt wykorzystywany przy pracy z dziećmi, ponadto posiada zabawki, pomoce dydaktyczne, gry planszowe.

Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są według dziennego rozkładu zajęć. Wychowawcy świetlicy przeprowadzają dzieci z oddziałów przedszkolnych do stołówki szkolnej i sprawują nad nimi opiekę
w czasie posiłków. Świetlica realizuje ,,Program dla szkół”, w ramach którego uczniowie z klas I-V otrzymują nieodpłatnie komponenty owocowo-warzywne oraz mleko i jego przetwory.

W ramach uatrakcyjnienia zajęć organizowane są wyjścia do Biblioteki Pedagogicznej na lekcje biblioteczne, imprezy świetlicowe typu Andrzejki, zapraszane są na pogadanki tematyczne osoby spoza szkoły, m.in. leśniczy, pracownik Straży Miejskiej oraz autor książek dla dzieci. W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki z klocków, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szydełkowanie a także robienie na drutach),
  • ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego prze nauczyciela
    i dzieci,
  • wzbogacające posiadane wiadomości zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy: konkursy świetlicowe i szkolne, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, redagowanie gazetek świetlicowych, odrabianie prac domowych,
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy i gry ruchowe, wyjścia na plac zabaw),
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w hali sportowej i na boisku szkolnym),
  • relaksujące (dowolne zabawy dzieci i spacery).

Dzieci objęte opieką w naszej świetlicy czują się bezpiecznie , chętnie w niej przebywają. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dlatego bardzo chętnie uczestniczą w różnych zajęciach, które umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań, ale przede wszystkim kształtują umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale również
w dorosłym życiu.

GODZINY W KTÓRYCH ŚWIETLICA OFERUJE RÓWNIEŻ POMOC W ODRABIANIU PRAC DOMOWYCH  W SALI  NR  15.


Poniedziałek
9.50 – 10.35,  13.45 – 14.30

Wtorek
8.55 – 9.40,  13.45 – 14.30

Środa
10.45 – 11.30,  14.40 – 15.25

Czwartek
9.50 – 10.35,  13.45 – 14.30

Piątek
11.40 – 12.25,  14.40 – 15.25

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej