Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Święto Chrztu Polski

               Na mocy Ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 14 kwietnia świętem państwowym – Święto Chrztu Polski. Ma ono upamiętniać wydarzenie, które legło u fundamentów państwa polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy i zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może zrobić dla dobra Ojczyzny.
          W myśl przyjętej Ustawy tym dniu powinniśmy skłaniać się do narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 14 kwietnia 966 roku uznawany jest przez historyków jako dzień narodzin Państwa Polskiego.
          W tym dniu (Wielka Sobota) Mieszko I przyjął chrzest. Nie znamy szczegółów samego obrzędu ani osoby, która tego dokonała. Prawdopodobnie chrztu udzielił Jordan – duchowny z orszaku Dobrawy, który dwa lata później, został biskupem poznańskim.
          Rok 966 jest jednym z najważniejszych w historii Polski, ponieważ rozpoczął chrystianizację ukochanej Ojczyzny, dał początek naszej państwowości i podniósł rangę Polski na arenie międzynarodowej.

          Święto to obchodzimy w Polsce dopiero po raz drugi. Z tego względu nie jest ono powszechnie znane.

          W celu rozpowszechnienia tego doniosłego wydarzenia w naszej szkole został zorganizowany konkurs na prezentację multimedialną ,,Święto Chrztu Polski. Narodziny Państwa Polskiego”.

         Zachęcamy WSZYSTKICH do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flagi narodowej dnia 14 kwietnia 2020 roku (wtorek).

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej