Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Święto Niepodległości w edukacji wczesnoszkolnej

Od najmłodszych lat dzieci recytują wiersz W. Bełzy rozpoczynający się słowami:

„Kto ty jesteś? Polak mały…”

To taka pierwsza, mała lekcja patriotyzmu.

W listopadzie w klasach I – III odbyły się lekcje na temat Narodowego Święta Niepodległości. Były to m. in. zajęcia plastyczno – techniczne, na których uczniowie robili kotyliony i inne symbole narodowe. Można je podziwiać na wystawach klasowych. Odbyły się również spotkania z rodzicami, na których dzieci recytowały i czytały utwory o charakterze patriotycznym oraz śpiewały pieśni. Z tej okazji uczniowie klasy 3b przygotowali inscenizację o historii Polski pt. ,, Wybory superwładcy”. Młodzi patrioci wzięli również udział w zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej pod hasłem ,,Mała i duża ojczyzna – trudne słowo niepodległość” oraz lekcji patriotyzmu w bibliotece szkolnej.

Dzieci z radością i entuzjazmem ŚWIĘTOWAŁY NIEPODLEGŁOŚĆ!

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej