Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY „WOKÓŁ JÓZEFA WYBICKIEGO I HYMNU POLSKIEGO”

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

WOKÓŁ JÓZEFA WYBICKIEGO I HYMNU POLSKIEGO”

 

I. Organizatorzy:

 • Dorota Chrabska, Tomasz Kędziora

II. Cele konkursu:

Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie wiedzy na temat postaci Józefa Wybickiego, hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • propagowanie obchodów ważnych wydarzeń z historii Polski,
 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 2. Tematyka prac powinna obejmować:
  1. Działalność Józefa Wybickiego, powstanie hymnu polskiego oraz dążenia Polaków do odzyskania niepodległości.
 3. Technika wykonania pracy: dowolna.
 4. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4.
 5. Pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie, podając imię, nazwisko, klasę.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy złożyć do organizatorów do dnia 4 listopada 2019 roku (poniedziałek) do godz. 14:00.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 7 listopada 2019 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 8 listopada 2019 roku podczas szkolnych uroczystości z okazji obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się w hali sportowej naszej szkoły

Prace będzie można obejrzeć na wystawie poświęconej tematyce konkursu.

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej