Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Klasy I – III,  dzieci z oddziału przedszkolnego oraz ich rodzice powitali rok szkolny o godzinie 9.00, a uczniowie klas IV – VIII o godzinie 10.00. W akademii wzięli również udział zaproszeni goście: p. Justyna Sadowska – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3, Ksiądz Kanonik Andrzej Biernat – proboszcz Parafii WNMP w Białej Podlaskiej, ppłk Wojciech Rogowski – komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, mjr Roman Sobol – dowódca 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej, p. Wojciech Chilewicz – prezes ZGL w Białej Podlaskiej i członek prezydium Rady Rodziców. Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły p. Barbara Wojarnik, która w swoim przemówieniu nawiązała do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Część artystyczną przygotowały klasy III i VI pod kierunkiem wychowawców klas /p. M. Matusz, p. D. Hodurek, p. J. Szubarczyk, p. M. Niedźwiedź, p. E. Hubczuk, p. N. Żylik, p. K. Dylawerska – Wójtowicz i p. M. Biegajło/. Obie części artystyczne zawierały krótkie wiersze, piosenki i występy taneczne.

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest dla “Trójki” wyjątkowe gdyż bierzemy udział w akcji “Przerwany marsz…” organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też na obydwu uroczystościach obok dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości nie mogło zabraknąć osób starszych, które 1 września 1939 roku nie mogły uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego. Przekroczenie przez nich progów naszej szkoły w symboliczny sposób dokończyło ich przerwaną przed 80 laty edukację.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM “TRÓJKI” SAMYCH SUKCESÓW W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020 🙂

« 1 z 2 »
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej