Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012 miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej.

(Rozpoczęła się mszą w kościele pod wezwaniem WNMP, której głównym celebransem był biskup Zbigniew Kiernikowski).

Dyrektor szkoły Marta Cybulska-Demczuk wyraziła radość i dumę, że w stuletnich murach odbywa się uroczystość, na którą przybyło wielu znamienitych gości; przedstawiciele władz ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, senatorowie, posłowie, jak też dyrektorzy placówek oświatowych i Poczty Sztandarowe wszystkich bialskich szkół.

Powitania i prezentacji dokonał Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

W części oficjalnej oddano cześć pamięci bohaterów II wojny światowej w 72 rocznicę jej wybuchu.

Zabierający głos goście w serdecznych słowach zwracali się przede wszystkim do nauczycieli, uczniów i rodziców, podkreślając rolę nowoczesnej edukacji w życiu każdego człowieka i społeczeństwa oraz wkład pracy pedagogów nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodego pokolenia.

Szczególne życzenia w imieniu minister Katarzyny Hall złożyła Dyrektor Departamentu Strategii w MEN Urszula Martynowicz, przekazując szkole podarunek- rzutnik multimedialny.

W czasie uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji Joanna Marchel wręczyła 21 nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W ciekawej, pięknej scenerii wykonanej przez panie Edytę Hubczuk i Mirosławę Jakoniuk zaprezentowano część artystyczną, odwołującą się do tragedii polskiego września oraz realiów aktualnego życia szkoły.

Gorąco oklaskiwano występy małych aktorów z zespołu teatralnego p. Edyty Szymoniuk, grupy tanecznej p. Urszuli Nikoniuk, popisy gimnastyczne przygotowane pod okiem pp. Edyty Tarantowicz i Renaty Trynkiewicz oraz wzruszające występy wokalne dzieci pod opieką pp. Beaty Tarasiuk i Zofii Lasieckiej. Prezentacją multimedialną i oprawą muzyczną zajmował się niezawodny p. Wojciech Tokarski, a nad całością czuwały pp. Józefa Gołębiowska i Anna Żarnowska, która wraz z p. Maciejem Biegało prowadziła uroczystość.

Bezpośrednio po zakończonej gali, usłyszeliśmy wiele gratulacji, słów szczerego zachwytu od zaproszonych gości, nauczycieli, także uczniów i rodziców; o czym informuje współtworząca uroczystości Bożena Juchimiuk.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej