Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

WORDS  CHAMPION – OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WORDS  CHAMPION

 

Regulamin i cele konkursu ‚Words Champion’

 • Organizatorem, pomysłodawcą i właścicielem konkursu ‚Words Champion’ jest Forum: Prywatna Szkoła Językowa Forum Centrum Egzaminacyjne Cambrdige English Assessment
 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i będzie przeprowadzony
  na trzech różnych poziomach: klasy 3-4, klasy 5-6, klasy 7-8.
 • Celem konkursu jest promowanie wspólnej nauki wśród uczniów oraz zachęcenie do pracy
  nad poszerzaniem słownictwa > w tym roku tematem przewodnim jest >FOOD – JEDZENIE < uczestnicy przygotowują się do konkursu poprzez materiały udostępnione w kursie online.

Uczestnicy konkursu / warunki udziału w konkursie / nagrody

 • Do konkursu uczniowie przystępują w dwuosobowych drużynach. Organizator dopuszcza możliwość udziału uczestników pojedyncz Jeśli uczestnicy zadeklarowali udział w parze a podczas konkursu jeden z uczestników nie może wziąć udziału w konkursie lub jest nieobecny wtedy obecny uczeń może wziąć udział w konkursie indywidualnie.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty > 16zł <  do dn. 17.12 (wtorek) do koordynatora konkursu > p. Moniki Hołub < oraz podanie adresu e-mail, na który uczestnik  otrzyma dostęp do kursu online, który pozwala przygotować się do konkur
  Dostęp do kursu uczestnik ma również po zakończeniu konkursu do 30 czerwca 2020
 • Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie zdobytych punktów. Organizator zapewnia nagrody dla każdego uczestnika lub pary uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów w swojej szkole na swoim poziomie przyznając:
 • dyplom zwycięzcy dla najlepszego uczestnika lub pary uczestników na danym poziomie + upominki + nagrodę książkową

Dodatkowo, organizator nagrodzi uczestników, którzy w skali kraju uzyskają najlepsze wyniki na swoim poziomie  przyznając:

 • miejsce I, II, III, IV i V – dyplom laureata + upominki + nagrody książkowe

 FINAŁ KONKURSU > w formie testu > 12  maja 2020

GŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI do 15 czerwca 2020

 GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!
ŻYCZYMY SUKCESÓW A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY


więcej szczegółowych informacji na stronie organizatora konkursu:

https://forum.kalisz.pl/wordschampion/?fbclid=IwAR1G6FZi_j0fLJmazMg6CX2t3LGMDqRPF1kEIexpo5d5t5olFcqIY3-FcU

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej