Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

WYKAZ NSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Adres: Biała Podlaska ulica Waryńskiego 3 telefon 83 341 64 36, 341 64 37

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Adres: Biała Podlaska ulica Warszawska 12 c  telefon 83 343 31 23

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Adres Biała Podlaska ulica Janowska 17  telefon 83 344 51 50

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA

Adres: Biała Podlaska ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 – III piętro

telefon 83 341 61 95, 83 341 61 65, 83 341 69 95,  83 341 68 95  – pokój numer 311, 310.

PUNKTY KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNE DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI I ICH RODZIN ORAZ OSÓB UWIKŁANYCH W  PRZEMOC DOMOWĄ

Adres Punktu: ulica Stacyjna 6 – Centrum Profilaktyki i Terapii telefon 83 344 47 32 – czynny w czasie trwania dyżurów

Bezpłatnych porad udzielają:

  1. Prawnik- poniedziałek 17.30-19.30, środa 17.00 -19.00
  2. Psycholog- poniedziałek, wtorek 15.00-17.00
  3. Psycholog (sprawy dotyczące przemocy)- środa 15.00- 17.00
  4. Porady rodzinne – poniedziałek 1000- 1300 , czwartek 9.00-12.00

ŚRODOWISKOWY PUNKT KONSULTACYJNY.

Adres Punktu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Numer 2 im. Adama Mickiewicza ulica Leszczynowa 16 (wejście od ulicy Orzechowej), telefon 83 411 57 42 (czynny w godzinach dyżurów)

Dyżury specjalistów Punktu udzielane są w godzinach 16.30- 18.30 w następujących dniach:

  1. Psychologowie (I wtorek miesiąca, II wtorek miesiąca, III wtorek miesiąca ,II środa miesiąca)
  2. Kuratorzy sądowi (I środa miesiąca, I czwartek miesiąca-poradnictwo prawne)
  3. Pedagog (II czwartek miesiąca)
  4. Logopeda (I piątek miesiąca)
  5. Terapeuta rodzinny (III czwartek miesiąca- dodatkowe terminy terapii rodzin – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 411 57 42, w dniu dyżuru terapeuty rodzinnego)

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22 telefon 83 343 33 50

strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  Podlaskiej

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  (przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej)

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22, telefon sekretariat 83 343 85 37

 KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Plac Wojska Polskiego 23 telefon 47 814 13 00

 PROKURATURA  REJONOWA

Adres: ulica Brzeska 20-22 telefon (83) 342 08 80

 SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres: Biała Podlaska ulica Brzeska 20-22 telefon centrala 83 342 08 80

 PLACÓWKI LECZENIA ODWYKOWEGO

Poradnie odwykowe:

NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Adres: Stacyjna 6 telefon 83 342 81 84

NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Adres: ulica Janowska 17 telefon 83 344 51 50

 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII

Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” im. Janusza Dziedzica

21-500 Biała Podlaska, ulica Sworska 44, telefon 83 345 33 55

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej