Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

XIV Miejski Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Dnia 6 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej miał miejsce XIV Miejski Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Przegląd o cyklicznym charakterze ma na celu uświadamianie młodym odbiorcom zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków, czy dopalaczy. Młodzież bialskich szkół podstawowych proponuje swoim kolegom i koleżankom przez działania teatralne uzmysławia różnorodne problemy jakie mogą wystąpić w ich środowisku. Przegląd uroczyście otworzył Prezydent Miasta Pan Michał Litwiniuk oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 im. Marii Konopnickiej Pani Barbara Wojarnik. W przeglądzie uczestniczyły kolejno: reprezentanci Szkoły Podstawowej nr3 pod opieką p. Iwony Juszczuk z przedstawieniem „Zniewolona”, Szkoły Podstawowej nr4 im. Kornela Makuszyńskiego pod opieką pań: Joanny Zajdel i Agnieszki Arseniuk z przedstawieniem pt.: „A co Ty wybierasz…?”, Społecznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza pod opieką pań: Joanny Lewczuk i Beaty Wawryniuk z przedstawieniem  „Profilaktyka zachowań ludzkich”, oraz reprezentanci Szkoły Podstawowej nr9 im. Świętej Jadwigi Królowej z przedstawieniem „Moje 5 minut” – grupa kierowana przez panią Annę Jakubowską. Młodzi wykonawcy używając szerokiego wachlarza środków wyrazu artystycznego  przekonywali do zdrowego stylu życia. Po zakończeniu prezentacji komisja przeglądu w osobach Pani Stanisławy Duklewskiej wielkiego przyjaciela dzieci i wieloletniego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Pani Danuty Szaniawskiej instruktora teatralnego omówiły obejrzane przedstawienia podkreślając wagę poruszanej tematyki oraz niezwykłą formę ich zaprezentowania. Dyplomy i nagrody rzeczowe – radiomagnetofony i głośniki dla występujących szkół uroczyście wręczył Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Stanisław Romanowski. Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!

« 1 z 3 »
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej