Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Po pracowitym wrześniu w związku z przyjmowaniem, opracowywaniem i wypożyczaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wypożyczaniem lektur szkolnych przyszedł czas na czytelników indywidualnych.

ZAPRASZAMY uczniów do naszej biblioteki w godzinach 7.45 – 14.30 po ciekawe, atrakcyjne, kolorowe, starsze i nowsze pozycje książkowe.

PAMIĘTAJCIE O OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM!

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN:

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy.
  2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli zasłaniać usta i nos oraz dezynfekować ręce.
  3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  4. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca.
  5. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
  6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną na adres: urszula.andrzejczuk@sp3-bialapodlaska.pl i/lub iwona.juszczuk@sp3-bialapodlaska.pl

Czekamy na Was!

Panie bibliotekarki:

Urszula Andrzejczuk

Iwona Juszczuk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej