Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Zaproszenie do współpracy w konkursie „Jestem z Białej – mój pomysł na przyszłość miasta”

Szanowni Państwo,

W imieniu Galerii Karuzela – centrum handlowego budowanego obecnie obok Państwa szkoły, chciałbym prosić Państwa o rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej informacji o konkursie „Jestem z Białej – mój pomysł na przyszłość miasta”. W zależności od wieku uczestników będzie miał on dwie formuły: prac plastycznych oraz reportażu/eseju/opowieści.

Celem konkursu jest poznanie pomysłów dzieci i młodzieży na rozwój miasta i regionu oraz swoje miejsce w społeczeństwie, poznanie ich oczekiwań oraz zaproponowanie ewentualnych zmian. Konkurs rozpocznie się 9 listopada 2018 roku i potrwa do 10 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie grudnia. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Zwycięskie i wyróżnione prace plastyczne zostaną wydrukowane na banerze i wyeksponowane na ogrodzeniu budowanej obecnie inwestycji Galerii Karuzela od ulicy Witoroskiej. Zwycięskie prace redakcyjne chcielibyśmy zamieścić u naszych patronów medialnych.

Ze względu na wiek i umiejętności dzieci zaplanowaliśmy trzy kategorie konkursowe:

  • klasy 0-1 – konkurs plastyczny, w tej kategorii nagrodami będą trzy tablety
  • klasy 2-5- konkurs plastyczny, w tej kategorii nagrodami będą laptop i dwa tablety
  • klasy 6-8 konkurs pisemny, w tej kategorii nagrodami będą laptop i dwa tablety

Uprzejmie prosimy, aby prace w konkursie plastycznym były wykonane odręcznie na papierze o wymiarach do formatu A3. Uczestnik może posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Nie będą przyjmowane prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki.

Jeśli chodzi o reportaż/esej/opowieść, uprzejmie prosimy o przesyłanie prac do 2000 znaków bez spacji.

Jeden uczeń może przekazać tylko jedną pracę.

Będziemy wdzięczni za zbieranie prac dzieci i przekazanie ich w zaklejonej kopercie wraz z oświadczeniami (wzór w załączeniu) do sekretariatu szkoły do dnia 10 grudnia 2018 r.

Bardzo dziękujemy za pomoc w przekazaniu informacji o konkursie dzieciom i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej.

Z poważaniem,

Grzegorz Pękalski Prezes Zarządu

Karuzela Biała Sp. z o.o.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej