Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA OGÓLNE
odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

   
8 września 2020 Zebrania ogólne klas 0 – 3
9 września 2020 Zebrania ogólne klas 4 – 6
10 września 2020 Zebrania ogólne klas 7 – 8
   
14 grudnia 2020 Zebrania ogólne klas 0 – 3 ODWOŁANE
15 grudnia 2020 Zebrania ogólne klas 4 – 6 ODWOŁANE
16 grudnia 2020 Zebrania ogólne klas 7 – 8 ODWOŁANE
   
22 marca 2021 Zebrania ogólne klas 0 – 3
23 marca 2021 Zebrania ogólne klas 4 – 6
24 marca 2021 Zebrania ogólne klas 7 – 8
   
kwiecień 2021 Zebranie ogólne – oddział przedszkolny
diagnoza
10 maja 2021 Zebrania ogólne klas 1 – 3
11 maja 2021 Zebrania ogólne klas 4 – 6
12 maja 2021 Zebrania ogólne klas 7 – 8
   
   

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej