Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

ZJAWISKA PRZYRODNICZE W OBIEKTYWIE

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„ZJAWISKA PRZYRODNICZE W OBIEKTYWIE”

 

1.      Postanowienia ogólne

 1. Organizatorkami konkursu fotograficznego „Zjawiska przyrodnicze w obiektywie” są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr. 3 w Białej Podlaskiej, pani mgr Beata Tarasiuk (nauczycielka biologii), pani mgr Anita Ilczuk (nauczycielka fizyki i matematyki) , i pani mgr Agnieszka Kasak (nauczycielka chemii)
 2. Hasło konkursu brzmi „Zjawiska przyrodnicze w obiektywie”.
 3. Przyjmowanie fotografii trwa do 10 maja 2020 r. r. na adres mailowy: biologia.chem@gmail.com
 4. Celem konkursu jest wykazanie istnienia szeroko rozumianych zależności pomiędzy biologią, fizyką i chemią w otaczającym nas świecie.

2.      Uczestnicy konkursu i jego przebieg

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół
 2. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła konkursu – uczeń jednak dokonuje samodzielnej interpretacji hasła a ocenione zostanie kreatywne podejście ucznia do hasła
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 2 fotografii.
 4. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści uważanych za obraźliwe
 5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji
 6. Nadesłane prace powinny być opatrzone:
  • imieniem i nazwiskiem autora,
  • tytułem pracy,
 7. Fotografie muszą być przekazane w formie:
  • Plików cyfrowych JPG o wymiarach    1200×1800     pikseli i plikach nieprzekraczających 1 MB
 1. Organizatorki konkursu zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, złej rozdzielczości, przesłanych w złym formacie lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

3.      Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Uczestnik Konkursu poprzez przekazanie oświadcza, że:
  • Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych fotografii,
  • Wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie,
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorki danych osobowych autorów fotografii wyłącznie na potrzeby Konkursu,
  • Nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń udziela na rzecz Organizatorek prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz ich upublicznienia.

4.      Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Do dnia 20 maja 2020 r. jury konkursu powołane przez Organizatorki, dokona oceny prac i przyznania nagród.
 2. Jury wybierze 3 najlepsze prace spośród przekazanych przez uczestników.
 3. Prace wybranych uczestników konkursu zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr. 3 w Białej Podlaskiej.

5.      Postanowienia końcowe

 1. Organizatorki nie zwracają przekazanych fotografii
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika konkursu warunków Regulaminu.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny u Organizatorek oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr. 3 w Białej Podlaskiej
 4. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej