Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Wielkie sukcesy uczennic z klasy 7c Nadii i Kamili

Konkursy kuratoryjne to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Z wielką radością informujemy, że nasze uczennice odniosły sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 


Nadia Paśko
pod opieką merytoryczną p. Moniki Hołub
została
Laureatką Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

Kamila Sobal pod opieką merytoryczną p. Michaliny Prokopiuk
została Finalistką Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.


Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. Co więcej, otwierają uzdolnionym uczniom drzwi do przyszłości. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty daje uczniowi pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej przez niego szkoły średniej. Ponadto uzyskanie tytułu laureata zwalnia ucznia z udziału w egzaminie z danego przedmiotu przyznając mu maksymalną liczbę punktów. Natomiast za zdobycie tytułu finalisty uczeń otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół wyższego szczebla.

Konkursy kuratoryjne nie należą jednak do łatwych konkursów. Wymagają talentu, wiążą się z determinacją
i systematyczną pracą. Konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego. Przez wszystkie te etapy, wykazując się ogromną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, przeszły Nadia i Kamila z klasy 7c. 

 

Serdecznie gratulujemy uczennicom i nauczycielom przygotowującym do konkursu!
Życzymy Wam dalszych sukcesów!