Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

nauczyciel

Szablony dokumentów do pobrania

 
Nazwa szablonu Termin wykonania Pobieranie Link do wysłania
Arkusz klasyfikacji rocznej klas 4-8  1   adres mail wicedyrektora
Arkusz klasyfikacji rocznej - edukacja wczesnoszkolna  1   adres mail wicedyrektora
Sprawozdanie z pracy oddziału przedszkolnego -roczne 1   adres mail wicedyrektora
Organizacje szkolne -sprawozdanie 1 pobierz sprawozdania
Zajęcia z inicjatywy - sprawozdanie 1 pobierz      sprawozdania

 Świetlica

Sprawozdanie z działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy

1 pobierz sprawozdania
Sprawozdanie z pracy zespołów zadaniowych 1 pobierz sprawozdania
Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego  1 pobierz sprawozdania

 Pedagodzy

1) Sprawozdanie z realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

2) Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego

1

1) pobierz

 

2) pobierz

sprawozdania

Sprawozdanie z działalności biblioteki

1

pobierz

sprawozdania
Zajęcia płatne 1 pobierz sprawozdania
Zajęcia płatne - specjalistyczne 1 pobierz sprawozdania
Zajęcia z cudzoziemcami 1 pobierz sprawozdania
 Ewaluacja WSDZ 1  pobierz  sprawozdania

1 - termin wyznaczany przez dyrektora

2 - przekazujemy do dnia poprzedzającego radę klasyfikacyjną danego półrocza

 

Ważne!!! 

  • Sprawozdania w wersji papierowej należy dostarczyć do wicedyrektorów (dokumenty bez koszulek, wydruk dwustronny - jeżeli więcej stron, kartki zszyte zszywaczem - nie spinacz )
  • Wersję elektroniczną wysyłamy przez stronę ( link poniżej "wyślij sprawozdanie") .
  • Do wstawiania zestawień wykorzystywany jest dysk google. Można je wstawiać pomijając tą stronę i wchodząc na służbowy dysk google wybierając zakładkę udostępnione dla mnie i wklejając zestawienie do folderu ze swoim imieniem i nazwiskiem lub klikając w link poniżej:

>>>>>Wyślij sprawozdanie<<<<<