Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Konstytucja 3 Maja

Dnia 30 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie z klasy 4 a starali się odpowiedzieć na pytania czym jest dla nas Ojczyzna, Naród, Wolność i skłonić do refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieli jak ważnym wydarzeniem dla naszego kraju było uchwalenie Konstytucji.


Pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, miała na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu.

Całą uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego i dynamiczny taniec z flagami w wykonaniu uczennic z klasy 6 b.