Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

UBEZPIECZENIE NNW dzieci i młodzieży 2021/2022

ubezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

Jako  broker ubezpieczeniowy, dbający o interesy ubezpieczeniowe swoich partnerów,

przygotowaliśmy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w formie on-line.

W załączniku oferta, instrukcja zawarcia polisy i link do zawarcia polisy

Do programu mogą przystąpić dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej