Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/server690065/ftp/includes/functions.php on line 1273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/server690065/ftp/includes/functions.php on line 1273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/server690065/ftp/includes/functions.php on line 1273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/server690065/ftp/includes/functions.php on line 1273
Strona Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej - Konkurs na tekst piosenki o treści ekologicznej

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Konkurs na tekst piosenki o treści ekologicznej

Konkurs

                      Konkurs na tekst piosenki o treści ekologicznej

                                   adresowany jest do uczniów klas 5 - 7

 Celem konkursu

jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych. Promowanie walorów przyrodniczych własnego regionu.

   

Konkurs  polega na napisaniu własnego tekstu do podkładu przygotowanego przez nauczyciela muzyki (podkłady proponowane znajdują się na teamsach) lub  własnego.

Piosenka musi posiadać tytuł oraz minimum 2 zwrotki i refren.

Tekst piosenki powinien odwoływać się do aktualnych problemów naszej planety: degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza i wody, recyklingu, ekologii, globalnego ocieplenia…

  

Każdy uczestnik może  przedstawić tylko jeden utwór.

   

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Laureatów Konkursu.

Napisany tekst piosenki należy przesłać organizatorom do dnia 04 lutego 2022r.

na podane adresy e- mail:

anna.zarnowska@sp3-bialapodlaska.pl

zofia.lasiecka@sp3-bialapodlaska.pl

Przesłany plik należy opisać:

Nazwa konkursu:

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

   

Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Przesłanie pracy konkursowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie przedstawionym w regulaminie konkursu.

Komisja konkursowa wyłoni najlepsze wykonanie zwracając uwagę na zgodność tekstu piosenki z tematem konkursu, jego kreatywność i ogólne wrażenie artystyczne.