Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/ 2022 ...

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,
nauczyciel również czegoś się uczy.
(P. Coelho)

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/ 2022 swoje słowa do Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców skierowali:

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej Krystyna Rachoń - Kulicka

 Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Tomasz Dzięcioł