Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

UWAGA! - uczniowie klas czwartych, którzy pobrali laptopy.

UWAGA! - uczniowie klas czwartych, którzy pobrali laptopy.

W ramach projektu „Biała w chmurze” uczniowie mają możliwość bezpłatnego instalowania aplikacji Office (Word, Excel, PowerPoint …) w zawsze najnowszej wersji na urządzeniach uczniów.

biała w chmurze

Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office 365 na 5 komputerach, tabletach i smartfonach. Konta uczniom zakładane są w szkołach. Login i hasło otrzymują od wychowawcy lub nauczyciela informatyki. 

Login ucznia widoczny jest w aplikacji Vulcan, na koncie ucznia lub rodzica (wybieramy z menu Dostęp Office365).

Strona logowania: www.office.com

Instrukcja dotycząca logowania oraz instalowania pakietu Office 365: Instalowanie aplikacji Office 365.docx

Użytkownicy, którzy wcześniej pobrali aplikacje nie muszą pobierać ich ponownie.