Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 0,00 

WAŻNA INFORMACJA: 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-04-14 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 

Nazwisko 

Imię 

Decyzja

Guz 

Marcin 

zakwalifikowany

Ossowska 

Hanna 

zakwalifikowany

Turski 

Michał 

zakwalifikowany

Welo 

Antoni Dariusz 

zakwalifikowany

Wójtowicz 

Kamila 

zakwalifikowany

Żmudzin 

Kacper 

zakwalifikowanyStrona 1 / 1