Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym

Informujemy, że od dnia 20 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się etap 1  prac dot. realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa skrzyżowania ulic Łomaskiej i Sportowej w Białej Podlaskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudową linii kablowych NN i SN, linii telekomunikacyjnych, wodociągu i kanału ciepłowniczego”.  W związku z powyższym ul. Sportowa zostanie wyłączona z ruchu drogowego oraz częściowo chodnik na ul. Łomaskiej z ruchu pieszych. Dojście do Szkoły Podstawowej nr 3 od strony ul. Łomaskiej możliwe będzie wyznaczonym tymczasowym ciągiem dla pieszych po prywatnych działkach (zgodnie z załączonym schematem). Natomiast dojazd do szkoły jedynie od strony ul. Zielonej oraz ul. Koncertowej. Na tym etapie prace potrwają około 3 miesięcy. Następnie, dodatkowo, zostanie zamknięta zachodnia jezdnia ul. Łomaskiej oraz wprowadzony ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Postęp prac uzależniony jest od warunków pogodowych.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

                                                                                                                  Wydział Dróg

 

Utrudnienia w ruchu drogowym