Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Ekopracownia

Nasza szkoła została laureatem Konkursu Wojewódzkiego „Ekopracownia-zielone serce szkoły” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Z sukcesem wzięliśmy udział w naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w dwuetapowym konkursie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. WFOŚ i GW w Lublinie przyznał Gminie Miejskiej Biała Podlaska dofinansowanie w kwocie do 50 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie edukacyjnej sali przyrodniczej - ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Dotacja udzielana jest przez Organizatora Konkursu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Dzięki utworzeniu ekopracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych i do realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska w przyszłości.