Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Zdrowo jemy i rośniemy!!!

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 
 Zdrowo jemy i rośniemy!!!
 
 

I. Celem konkursu jest:

 • Zachęta do spożywania mleka, różnorodnych produktów mlecznych, owoców i warzyw.
 • Promocja wśród uczniów  zdrowej diety.
 • Rozwój umiejętności plastyczno-technicznych oraz wyobraźni twórczej dziecka.
 • Utrwalanie posiadanej wiedzy na temat korzyści wynikającej ze spożywania owoców,  warzyw, mleka i przetworów mlecznych.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

II. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-5

III. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

zdrowo

 

 IV. Wymogi formalne konkursu:
 • Tematem konkursu jest wykonanie plakatu ( hasło + ilustracja) promujące spożywanie owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych
 • Na konkurs przyjmowane są prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną  w formacie A3
 • Praca powinna być wykonana przez dzieci samodzielnie.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie wpisać:  imię i nazwisko ucznia  i klasę
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

V. Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu  
 • oryginalne podejście do podjętej tematyki
 • estetykę wykonania pracy
 • prace konkursowe będą oceniane w kategorii klas 1-3 oraz klas 4-5

VI. Prace należy przynieść do 31 października 2023 r. do świetlicy szkolnej sala E

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w w/w konkursie.

 
 
Organizatorzy konkursu:
Jolanta Szubarczyk                                                                                                                                                                 
Małgorzata Nitychoruk