Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Podsumowanie akcji - Pamiętajmy o zapomnianych …

     „Pamiętamy o zapomnianych” to akcja organizowana rokrocznie przez uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu „Złote Anioły” Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Polega ona na sprzątaniu tych grobów, o które nikt już nie dba. Jest to czas do refleksji nad przemijaniem czasu i kruchością ludzkiego życia. W tym roku po raz kolejny wolontariusze licznie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Takie akcje uczą nie tylko wrażliwości, ale również pielęgnowania tradycji, opieki i współczucia. Dzięki sprzątaniu grobów młodzież uczy się, że nie tylko pamięć o ich krewnych ma być żywa. Pamiętać należy również o ludziach, którzy odeszli, a są nam zupełnie nieznani. Jesteśmy dumni z tego, że w naszej szkole są uczniowie, którzy zawsze włączają się do bezinteresownej aktywności!

Dziękujemy zaangażowanym w akcję wolontariuszom.

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu Złote Anioły