Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Projekt edukacyjny „TURNIEJ SZKÓŁ”2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
,,TURNIEJ SZKÓŁ’’ EDYCJA III
 
Po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do ,,Turnieju Szkół’’, którego inicjatorem  jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego  uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w tym roku szkolnym w następujących obszarach: nauka i ekologia, wydarzenia o charakterze historycznym (w szczególności w odniesieniu do historii naszego miasta i regionu), działania o charakterze sportowym.
 
Celem ,,Turnieju Szkół’’ jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej, umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej, budowanie więzi społecznych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.
 
 
Czas trwania projektu: 01.03. 2024 r. do 10.06.2024 r.
 Miejsce: ZSO nr 4, SP5 i obiekty na terenie miasta Biała Podlaska
  
W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:
 
  1. Zorganizowanie wydarzenia o charakterze promującym naukę ,,Teleturniej wiedzy ogólnej i ekologicznej – WIESZ CZY NIE WIESZ”.
Termin – 4 kwietnia 2024 r.
  
  1. Zorganizowanie wydarzenia w odniesieniu do historii naszego miasta i regionu pod kątem patronów bialskich szkół podstawowych.
Termin i miejsce – 21 maja 2024 r.; Park Radziwiłłów
Tytuł roboczy: „POZNAJ PATRONÓW BIALSKICH SZKÓŁ”
 
  1. Zorganizowanie działania o charakterze sportowym
Termin i miejsce – 4 czerwca 2024 r, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej
 Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu - rok olimpiady”
 
Relacje z przygotowań i realizacji działań będą zamieszczane na bieżąco
w zakładce
PROJEKT EDUKACYJNY „TURNIEJ SZKÓŁ” na stronie naszej szkoły.
Życzymy  sukcesu!