Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Projekt edukacyjny „TURNIEJ SZKÓŁ” 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 TURNIEJ SZKÓŁ

PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,TURNIEJ SZKÓŁ’’

EDYCJA II

 

Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do ,,Turnieju Szkół’’, którego inicjatorem  jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego  uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w tym roku szkolnym w następujących obszarach: nauka i ekologia, wydarzenia

o charakterze historycznym (w szczególności w odniesieniu do historii naszego miasta i regionu), działania o charakterze sportowym.

 

Celem ,,Turnieju Szkół’’ jest ożywienie działań proekologicznych

i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej, umiejętności

oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej, budowanie więzi społecznych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

 

Czas trwania projektu: 01.11. 2022 r. do 09.06.2023 r.

 Miejsce: ZSO nr 4, SP5 i obiekty na terenie miasta Biała Podlaska

W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:

  1. Zorganizowanie wydarzenia o charakterze promującym naukę i ekologię: „EKO Festiwal Nauki”.

Termin - I połowa lutego 2023 r.

  1. Zorganizowanie wydarzenia o charakterze historycznym, szczególnie w odniesieniu do historii naszego miasta i regionu.

Termin i miejsce -kwiecień 2023; Park Radziwiłłów.

Tytuł roboczy: „Jak drzewiej bywało”

  1. Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.

Termin i miejsce - czerwiec 2023 r. , Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 5

Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”

Relacje z przygotowań i realizacji działań będą zamieszczane na bieżąco

w zakładce

PROJEKT EDUKACYJNY „TURNIEJ SZKÓŁ” na stronie naszej szkoły.

Życzymy powtórzenia sukcesu!