Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

WYNIKI I ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH CHALLENGE”

WYNIKI I ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO „ENGLISH CHALLENGE”

Konkurs English Challange - wyniki I etap

Konkurs English Challange

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3
im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej
pod honorowym patronatem:
Prezydenta Miasta Biała Podlaska
i JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego
w Siedlcach.

I etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
„ENGLISH CHALLENGE” odbył się 14.05.2021 r. online.
Wzięło w nim udział 440 uczestników z 42 szkół z województwa lubelskiego.
Z naszej szkoły wzięło udział 33 uczniów.

Z wielką radością ogłaszamy, że do II etapu (finału)
zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Oliwia Gimpert kl. 6C

Jakub Chomiuk kl. 6C

Lena Celińska kl. 6C

Tymoteusz Kiryczyński kl. 6C

Kornelia Buczyńska kl. 6A

Kornelia Wawryszuk kl. 6C

Krystyna Olczuk kl. 6A

 

II etap konkursu odbędzie się online w piątek 21.05.2021 r.
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej,
ul. Sportowa 7
w reżimie sanitarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS, MZ. 

Do dnia 19.05.2021 r. uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
o godzinie przeprowadzenia II etapu konkursu.

Organizator wraz z koordynatorami konkursu pragną zapewnić bezpieczne oraz jednakowe warunki przeprowadzenia konkursu dla wszystkich uczestników, mając na uwadze ich dobro, równe szanse dla wszystkich, samodzielną pracę oraz obiektywne i rzetelne wyniki konkursu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów.


Koordynatorzy konkursu:
mgr Monika Hołub i p. Patrycja Paszkowska

 

Sponsorami atrakcyjnych nagród rzeczowych są:

Konkurs English Challange sponsorzy