Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Owocowo-mleczna zakładka do książki!!!

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU 

plastyczno-technicznego    

 Owocowo-mleczna zakładka do książki!!!

I. Celem konkursu jest:

 •  Promocja wśród uczniów  zdrowej diety.
 •  Zachęta do spożywania mleka, różnorodnych produktów mlecznych, owoców i warzyw.
 • Rozwój umiejętności plastyczno-technicznych i wyobraźni twórczej dziecka.
 • Utrwalanie posiadanej wiedzy na temat korzyści wynikającej ze spożywania owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

II. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-5

III. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

IV. Wymogi formalne konkursu:

 • Tematem konkursu jest wykonanie zakładki do książki.
 • Na konkurs przyjmowane są prace plastyczno-techniczne wykonane dowolną techniką promujące spożywanie mleka i produktów mlecznych.
 • Praca powinna być wykonana przez dzieci samodzielnie.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia i klasę.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

V. Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • oryginalne podejście do podjętej tematyki,
 • estetykę wykonania pracy,
 • prace konkursowe będą oceniane w kategorii klas 1-3 oraz klas 4-5,

VI. Prace należy przynieść do 30 października 2022roku do świetlicy do pani J. Szubarczyk lub pani M. Skorupskiej- Trocewicz.                     

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w w/w konkursie.