Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Fotorelacja z II etapu ,,Turnieju szkół'' - rok szkolny 2022/2023

Temat występu reprezentantów ,,Trójki'':
 
,,Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa nakazuje zamieścić półksiężyc pod krzyżem (kościół św. Anny)
na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem jej brata Jana III Sobieskiego''.